Вода - Н₂Oце найпоширеніша речовина на нашій планеті і напевно є найнеобхіднішою, як для самої планети, так і для нас - людей, бо без води неможливе наше існування, як виду. 

За своєю природою вона рухається між гідросферою, атмосферою і літосферою по замкнутому колу, цей процес називається кругооббігом води.Такий рух води може здійснюватись завдяки її властивості перебувати в різних агрегатних станах - рідкому, твердому, газоподібному. Спочатку вода випаровуючись з поверхонь водойм: моря, океани, озера, річки (1 на мал.), повітряними потоками в вигляді хмар переміщається атмосферою в різні області (2 на мал.) і конденсуючись випадають на земну поверхню під виглядом дощів, снігу, граду ( 3 на мал.). Випавши у вигляді опадів на поверхню Землі, велика частина води річковими руслами, а частина просочуючись крізь грунт підземними потоками потрапляє в водойми, моря і океани ( 4, 5, 6, 7 на мал.), де випаровуючись знову рухаються по колу: атмосфера, літосфера, гідросфера.

Так приблизно виглядає постійний рух води на нашій земній кулі. Стабільність цього процесу і є необхідною запорукою здоров’я планети Земля і нашого існування. Вода на нашій планеті виконує таку ж роль, як і кров в організмі людини, чи тварини тому можливо не випадково, що мережа річок за своєю структурою дуже схожа на структуру кровеносної системи людини.