В сучасному житті для різних потреб людина використовує велику кількість води.

Одним із основних джерел добування води, яку люди використовують для задоволення своїх потреб є підземні води.

Дані води знаходяться, або протікають в поверхневих пластах Землі і заповнюють пори, порожнини та тріщини земної кори. В основному утворення цих вод є результатом просочування через поверхневі породи.

Залежно від залягання, усі підземні води поділяються на води верховодки, грунтові та міжпластові води.

Води верховодки, знаходяться найближче до земної кори, і їх об'єм та рівень весь час змінюється.

Грунтові води залягають в першому водоносному шарі під поверхнею Землі. В основному такі води поповнюються атмосферними опадами, та рухаються по водотривкому шарі, а на поверхню виходять в вигляді джерел. В залежності від кількості опадів може змінюватись рівень таких вод, це можна дуже легко побачити в криницях, в яких залежно від пори і кількості опадів зменшується, або збільшується рівень води. В місцях, де підземні грунтові води проходять неглибоко люди часто викопують криниці.

Міжпластові води теж протікають в водоносному шарі, але на відміну від залягання грунтових, вони знаходяться поміж двома водотривкими грунтовими пластами. І вода, що береться з такого шару важається найчистішою. В районах, де водотривкі пласти прогинаються, вода перебуває під тиском і коли зробити свердловину, то вона зможе фонтанувати самостійно, води з таким способом добування називають артезіанськими.