МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

по застосуванню дезинфікуючого засобу

«Акватабс» (таблетки)

виробництва фірми «МЕДЕНТЕК Лтд.», Ірландія.

 

      Методичні вказівки призначені для працівників підприємств, організацій, установ, діяльність яких пов'язана із забезпеченням населення питною водою при нецентралізованому водопостачанні, з експлуатацією плавальних басейнів, а також організацій, що здійснюють державний і відомчий санітарно-епідеміологічний нагляд.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

 

1. Дезинфікуючий засіб «Акватабс» (таблетки) має бактерицидну, віруліцидну і фунгіцидну дію.

      1.1. Дезинфікуючий засіб «Акватабс» (таблетки) за параметрами гострої токсичності в відповідності до ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин і до 4 класу малонебезпечних речовин - при нанесенні на шкіру, проявляє помірно виражений кумулятивний ефект. Сенсибілізующий ефект не виявлено. Специфічні віддалені ефекти (ембріотропний, гонадотропний, мутагенний та канцерогенний) не встановлені.

      1.2. Дезинфікуючий засіб «Акватабс» (таблетки) призначено для знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні, місткостей для зберігання води, для знезараження в плавальних басейнах (води, об'єктів в приміщеннях ванни басейну, роздягальнях, душових, санвузлах, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу) , а також для знезараження фруктів, овочів і води для приготування харчових продуктів.

 

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ.

 

      2.1. При використанні засобу «Акватабс» (таблетки) для знезараження і при приготуванні робочих розчинів для дезинфекції різних об'єктів слід керуватися змістом Nа-солі ДХЦК і кількістю активного хлору в таблетці, які наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Зміст Na-солі ДХЦК в одній таблетці «Акватабс» і кількість

вільного активного хлору, який виділяється при її розчиненні у воді

  

п/п

Найменування таблеток

Вміст

Nа-солі ДХЦК, мг

Кількість активного хлору в таблетці, мг

1.

АКВАТАБС 8,68 г

8680,0

5000,0

 

      2.2. Для дезинфекції різних об'єктів рекомендується використовувати розчини засобу «Акватабс» (таблетки) з вмістом активного хлору від 0,0025 до 0,2%. Співвідношення води і кількості таблеток для приготування цих розчинів показано в табл. 2.

Таблиця 2

Приготування робочих розчинів засобу «Акватабс» (таблетки)

 

Концентрація розчину за активним хлором, %

Кількість

таблеток (штук)

води ( л )

2. Таблетка «АКВАТАБС 8,68 г»(5000 мг активного хлору)

0,0025

1

200,0

0,004

1

125,0

0,05

1

10,0

0,1

1

5,0

0,2

1

2,5

 

3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ «Акватабс» (таблетки).

 

3.1. Знезараження питної води. 

      3.1.1. Засіб «Акватабс» (таблетки) рекомендується використовувати при нецентралізованому водопостачанні для хлорування водопровідної, колодязьної, річкової та ін. води, що вимагає знезараження щодо бактерій і вірусів за епідеміологічними показниками.

      3.1.2. Знезараження засобом «Акватабс» (таблетки) питної води при нецентралізованому водопостачанні здійснюється відповідно до "Інструкції з контролю за знезараженням господарсько-питної води і за дезинфекцією водопровідних споруд хлором при централізованому і місцевому водопостачанні" N 723а-67 від 25 листопада 1967 (розділ 2. Хлорування води при місцевому водопостачанні).

Режими знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Режими знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні.

 

N

Вода

Фізико-хімічні показники

       Режими знезараження

Вільний залишковий хлор, мг/л

Час, хв.

1

Водопровідна

СанПиН 2.1.4.559-96

0,3-0,5

30

2

Колодязьна

СанПиН 2.1.4.544-96

0,3-0,5

30

3

Річкова, озерна, ставковаіін.

Мутність не більше 9 мг/л, хлорпоглинання не більше 8 мг/л

1,4-1,6*

30 

   * - Величина внесеного активного хлору не повинна перевищувати 10 мг / л.

 

      3.1.3. При використанні засобу «Акватабс» (таблетки) для знезараження мутної і висококолірної води рекомендується її попередня фільтрація через дрібнотканинний фільтр. Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів після знезараження рекомендується фільтрація води через активоване вугілля, інші сорбенти або кип'ятіння протягом 1 хв.

 

3.2. Дезинфекція ємностей для зберігання води.

      3.2.1. Внутрішні поверхні ємностей для зберігання води знезаражують способами протирання, або заповнення ємності дезрозчином (табл. 4).

      3.2.2. Спосіб протирання: місткість протирають ганчір'ям, змоченою в 0,0025%-му (по активному хлору) розчині засобу «Акватабс» (таблетки) при нормі витрати 100 мл / м2. Прибиральні матеріали замочують в розчині, що містить 0,2% активного хлору.

      3.2.3. Спосіб заповнення: ємність заповнюють водою, розчиняють в ній таблетки «Акватабс» в кількості, достатній для отримання розчину, що містить 0,0025% активного хлору.

Таблиця 4

Режими знезараження ємностей для зберігання води

  

Об'єкт знезараження

Концентрація заактивним хлором, %

Час знезараження, хв

Спосіб знезараження

Ємності для зберігання води (цистерниіін.)

0,0025

45

Протирання

0,0025

30

Заповнення

Прибиральний матеріал

0,2

120

Замочування

 

3.3. Знезараження води в плавальних басейнах.

       3.3.1. Знезараження води, яка подається до ванн плавальних басейнів, є обов'язковим, і проводиться відповідно до СанПіН 2.1.2.568-96 "Гігієнічні вимоги до влаштування, експлуатації і якості води плавальних басейнів".

      3.3.2. Робоча доза дезинфекційного засобу «Акватабс» (таблетки) визначається дослідним шляхом з розрахунку постійної підтримки залишкового вільного хлору не менше 0,5 мг / л.

      3.3.3. У період тривалого інтервалу в роботі басейну (більше 2 годин) допускається підвищений вміст залишкового вільного хлору до 1,5 мг / л.

 

3.4. Знезараження об'єктів в приміщеннях басейну. 

      3.4.1. Дезинфекція приміщень і ванн басейну проводиться з урахуванням вимог СанПіН 2.1.2.568-96 «Гігієнічні вимоги до пристрою, експлуатації і якості води плавальних басейнів».

      3.4.2. Знезараженню в плавальному басейні піддають:

в приміщеннях ванни басейну: ванну басейну, обхідні доріжки, трапи, спортивні тумби, лави, ножні ванни;

в роздягальнях, душових, санвузлах: підлога, стіни, двері, ручки дверей, шафки, лави, гумові килимки, дерев'яні решітки, крани, санітарно-технічне обладнання;

в місцях загального користування та підсобних приміщеннях: підлога, стіни, двері, ручки дверей, предмети обстановки.

Дезінфекцію проводять способами протирання і замочування.

      3.4.3. Поверхні в приміщенні ванни басейну, роздягальнях, душових, санвузлах, в місцях загального користування та підсобних приміщеннях протирають тканиною, змоченою в розчині засобу із розрахунку 100 мл / м2.

      3.4.4. Санітарно-технічне обладнання чистять дротиком, або щіткою, змоченими в розчині засобу.

      3.4.5. Ванну басейну і ножні ванни протирають щітками, змоченими в розчині засобу із розрахунку 100 мл / м2.

      3.4.6. Гумові килимки і дерев'яні решітки знезаражують способом протирання.

      3.4.7. Прибиральний інвентар після використання замочують у розчині засобу. По закінченні дезинфекції його промивають водою і висушують.

      3.4.8. Режими знезараження об'єктів в приміщеннях плавального басейну наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Режими знезараження об'єктів в приміщеннях плавального басейну.

  

Об'єкт знезараження

Концентрація розчину заактивним хлором, %

Час знезараження, хв.

Спосіб знезараження

Поверхні ванни басейну і ножних ванн

0,1

60

Протирання

Поверхні в приміщенні ванни басейну, роздягальні, душових, санвузлах

0,1

60

Протирання

Поверхні в місцяхзагального користування тапідсобних приміщеннях

0,05

60

Протирання

Санітарно-технічне

обладнання

0,1

60

Протирання

Резинові коврики,

Деревяні решітки

0,1

60

Протирання

Прибиральний

матеріал

0,2

120

Замочування

   

3.5. Знезараження фруктів і овочів.

       Фрукти і овочі обмивають водою для видалення бруду, а потім занурюють у розчин, що містить 0,004% активного хлору на 30 хв. По закінченні дезинфекції фрукти та овочі висушують.

 

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ з засобом «Акватабс» (таблетки).

 

      4.1. До роботи із засобом «Акватабс» (таблетки) не допускаються особи з підвищеною чутливістю до хлорвмістних препаратів.

      4.2. При роботі з розчинами 0,1% -ної концентрації по активному хлору і нижче не потрібне використання засобів індивідуального захисту, а при роботі з розчинами більш високої концентрації (0,2% по активному хлору) необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (універсальні респіратори і герметичні окуляри).

      4.3. Ємності з дезинфікуючими розчинами тримати щільно закритими.

      4.4. Всі роботи проводити з захистом шкіри рук гумовими рукавичками та дотриманням правил особистої гігієни.

      4.5. Застосування знезараженної таблетками води, починаючи з 17 мг Na-солі ДХЦК і вище (більше 10 мг / л активного хлору) вимагає обмеження за часом вживання. Вода, оброблена максимальною дозою активного хлору - 10 мг / л (17 мг Na-солі ДХЦК) допускається до вживання протягомне більше 30 днів.

      4.6. Обробку цистерн для зберігання питної води і систем подачі води проводити з їх подальшим відмиванням.

      4.7. Засіб «Акватабс» (таблетки) слід зберігати окремо від лікарських засобів, в місцях, недоступних дітям.

 

5. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ.

 

      5.1. При появі ознак інгаляційного отруєння, потерпілого слід відсторонити від роботи, вивести на свіже повітря, звільнити від верхньої спецодягу, дати теплий напиток (чай, молоко), провести інгаляцію 2%-го водно-содового розчину (1 чайна ложка харчової соди на склянку води).

      5.2. При випадковому попаданні робочих розчинів засобу на шкіру рясно змити водою з милом.

      5.3. При випадковому попаданні робочих розчинів засобу в очі рясно промити їх водою і закапати 30% розчин сульфацила натрію і терміново звернутися до лікаря.

      5.4. При попаданні засобу в шлунок - випити декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля. Блювоту не викликати!

      5.5. Після роботи із засобом вимити відкриті ділянки шкіри з милом.